VIZIUNEA

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” promovează un model educațional european bazat pe competență, perfomanță, profesionalism, responsabilitate, model adaptat principiilor educației actuale, multiculturalității și egalității de șanse specifice unei societăți în continuă schimbare.

Valorile promovate şi cultivate sunt: performanţă, calitate, competenţă, eglitate de șanse,  creativitate, implicare personală, responsabilitate, respect, încredere.

MISIUNEA

Cu resursele existente şi în colaborare cu partenerii educaţionali,  vom asigura: