Personal didactic de predare

Educație artistică generală și specializată

Educație fizică și sport

Limba română

Limba engleză

Limba franceză

Limba spaniolă

Științe

Geografie

Istorie

Matematică

Tehnologia informației și a comunicațiilor


Discipline socio-umane și psihopedagogice

Educație muzicală generală și specializată

Religie

Profesor pentru învățământ preșcolar